Producent: Sophysa/ Francja

Zastosowanie produktu:

  • leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego, gdy przestrzenie komorowe lub podpajęczynówkowe są dostępne
  • kontrola wodogłowia w przypadkach, gdy wewnętrzny system drenażu jest zainfekowany
  • ostre i umiarkowanie ostre wodogłowie (w drugiej kolejności  leczenie krwotoku wewnątrzkomorowego lub masywnego krwotoku oponowego, ostrego zapalenia opon mózgowych  itp.)

Opis produktu:

System do drenażu i monitoringu płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) jest urządzeniem zapewniającym aseptyczne przetaczanie CSF z jam komorowych lub lędźwiowej przestrzeni podpajęczynówkowej do worka drenażowego. System pozwala również na monitorowanie przepływu ciśnienia wewnątrz-czaszkowego, pobrania próbek oraz podania leków.

W skład systemu wchodzą

  • Płytka podtrzymująca ze skalą w mmH2O i mmHg do ustawienia ciśnienia wewnątrz-czaszkowego
  • Gradacyjna komora kroplowa 100 ml, z hydrofobowym zaworem powietrza
  • 3 trzyramienne zawory odcinające z połączeniem Luer-Lock, do iniekcji, pobrania i pomiaru
  • 2 wejścia; do iniekcji i pobrania próbki
  • Jednorazowy worek drenażowy 650 ml, gradacyjny z ochronną pokrywą i filtrem hydrofobowym
  • Tubing 160cm z zamkiem Luer-Lock oraz z zastawką przepływową

System jest dostępny jako pojedyncze urządzenie lub z pełnym zestawem do drenażu zewnętrznego; lędźwiowego lub komorowego. Na potrzeby systemu do drenażu zewnętrznego i monitoringu przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego Sophysa stworzyła specjalne dreny komorowe oraz lędźwiowe wykonane z silikonu nieprzepuszczającego promieni rtg.

Informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani też jako wyrażona lub sugerowana opinia medyczna

Cechy produktu:

-