Producent: Micrel Medical Devices/ Grecja

Zastosowanie produktu:

Pompa RythmicTM Evolution jest zaprojektowana do infuzji dożylnej, podskórnej i otrzewnowej, w bliskiej odległości nerwów, do przestrzeni pooperacyjnej (tkanki miękkie, jamy ciała/rany pooperacyjne) oraz przestrzeni epiduralnej i podtwardówkowej.

Opis produktu:

Ambulatoryjna Pompa  Infuzyjna Rythmic™ charakteryzuje się wieloma rozwiązaniami wysokiej jakości, dzięki którym doskonale sprawdza się w obecnych zastosowaniach szpitalnych oraz leczeniu ambulatoryjnym. 

Rythmic™ Evolution jest urządzeniem bezpiecznym, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne, minimalizujące występowanie  błędów.  Pompa posiada zamykaną pokrywę, zabezpieczającą przed dostępem do leku.  Kolorystyczne oznaczenie pomp i przewodów infuzyjnych (żółty, zielony, przezroczysty) zwiększa bezpieczeństwo i ogranicza błędy podczas infuzji.  Oprogramowanie pompy zawiera biblioteki 60 protokołów z niskimi i wysokimi granicami bezpieczeństwa i obowiązkową kontrolą protokołu. Pompa posiada 3 poziomy kodów dostępu użytkownika, zabezpieczone naładowanie oraz blokowanie klawiatury. Projekt pompy pozwolił na zmniejszenie ilości nieuzasadnionych alarmów. Dzięki wbudowanemu filtrowi odpowietrzającemu, wyeliminowano alarmy zapowietrzenia systemu. Pompa  automatyczne uruchamia się ponownie  po usunięciu niedrożności. Częstotliwość alarmów wyczerpania baterii, została zmniejszona  dzięki wydłużonemu czasowi pracy baterii (7 dni przy 2ml/h).

Menu Rythmic™ dostosowane do protokołów użytkownika pozwala na proste i bezpieczne programowanie. Dzięki optymalizacji menu, programowana jest minimalna ilość parametrów. Rythmic™ optymalizuje czas ustawienia i zmniejsza ryzyko potencjalnych błędów. Oprogramowanie Rythmic™ jest dostępne w 15 językach.

W przypadku stosowania mobilnego, pompa Rythmic™ Evolution może być zasilana przez baterię. W leczeniu stacjonarnym może być zasilana sieciowo

Pompa Rythmic Evolution  w procedurach PCA, PCEA, PCRA, infiltracji ran

Menu użytkownika dostosowywane jest do konkretnego protokołu: w leczeniu bólu ostrego, przewlekłego, leczeniu paliatywnym oraz znieczuleniu porodowym.  Pompa zawiera innowacyjne cechy jak protokół skali bólu (VAS), zaprogramowany automatyczny bolus (PAB), biblioteka protokołów i łatwy dostęp do historii pacjenta

Pompa Rythmic Evolution w chemioterapii,  leczeniu pierwotnego  nadciśnienia płucnego, chorobie Parkinsona

Rythmic™ Evolution to bezpieczny, prosty w użyciu, niesprawiający trudności system, zapewniający wierną kopię historii dla każdej z terapii.  Projekt pompy, akcesoriów i zestaw infuzyjnego zapewnia wygodę i optymalną mobilność pacjenta.

Cechy produktu:

  • ogranicza występowanie sytuacji alarmowych
  • umożliwia poruszanie się pacjenta
  • mała, ergonomiczna, kompaktowa dla precyzyjnego i wygodnego leczenia  ambulatoryjnego
  • prosta i intuicyjna w programowaniu
  • nowoczesny i bezpieczny kompleksowy zestaw infuzyjny