Kategoria: Monitoring ICP

Producent: Sophysa/ Francja

Zastosowanie produktu:

Monitor Ciśnienia Wewnątrzczaszkowego Pressio® 2 jest zaprojektowany do odczytywania i wyświetlania wartości ciśnienia (średniego, skurczowego i rozkurczowego ICP), wykresów ciśnienia w czasie rzeczywistym oraz wartości temperatury mózgu. Monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego Pressio® 2 jest przeznaczony do użytku szpitalnego, w szczególności na oddziałach neurochirurgii, intensywnej terapii.

Opis produktu:

Monitor Ciśnienia Wewnątrzczaszkowego Pressio® 2 jest zaprojektowany do odczytywania i wyświetlania:

 • wartości ciśnienia (średniego, skurczowego i rozkurczowego ICP)
 • wykresów ciśnienia w czasie rzeczywistym
 • wartości temperatury wewnątrzczaszkowej

Wartości ICP są mierzone przez dreny Pressio® implantowane pacjentom wymagającym stałego monitoringu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Lekki, niewielki i przyjazny w obsłudze wyświetlacz Pressio® wskazuje wartości mierzone przez specjalne dreny zaimplantowane pacjentowi. W zależności od rodzaju użytych drenów monitor Pressio® 2 może wskazywać odczyty ciśnienia i temperatury wewnątrzczaszkowej lub jedynie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Dreny są podłączane do monitora za pomocą specjalnego przewodu przedłużającego. 

Z odpowiednimi akcesoriami monitor Pressio® 2 pozwala na odczyt wykresu ICP oraz wartości temperatury wewnątrzczaszkowej na monitorze pacjenta. Monitor Pressio® 2 w trybie Trend, pozwala na przegląd danych historycznych z 15 dni.
Monitor ICP Pressio® 2 może być również odłączany do komputera za pomocą przewodu USB w celu pobrania w czasie rzeczywistym wartość temperatury i ciśnienia ICP. Oprogramowanie do komputerowej analizy danych nie jest dostarczane z monitorem.
Monitor Pressio®2 został zaprojektowany do zastosowania wyłącznie z zestawami Pressio® do monitorowania ICP.

Monitor ciśnienia wewnątrzczaszkowego Pressio® 2 jest przeznaczony do użytku szpitalnego, w szczególności na oddziałach neurochirurgii, intensywnej terapii. 

Cechy produktu:

 • Ergonomiczny
 • Niewielki, lekki i łatwy w transporcie
 • Czytelny wyświetlacz
 • Ciągle mierzonych wartości, sygnałów ostrzegawczych i instrukcji
 • Wybór języka obsługi
 • Prosty w użyciu
 • Łatwe rozpoczęcie
 • Wyzerowanie czujników za pomocą jednego przycisku
 • Kalibracja monitora pacjenta za pomocą jednego przycisku
 • Wygoda użytkowania