Producent: Fziomed/ USA

Zastosowanie produktu:

Żel  przeciwzrostowy Oxiplex®/AP stosowany jest uzupełniająco przy zabiegach chirurgicznych jamy otrzewnowej w celu zmniejszenia liczby, zasięgu i stopnia ciężkości pooperacyjnych zrostów w miejscu poddanym interwencji chirurgicznej.

Opis produktu:

Oxiplex®/AP to wchłanialny żel przeciwzrostowy do zastosowania jako tymczasowa mechaniczna bariera zapobiegająca powstawaniu zrostów po operacjach jamy otrzewnej oraz procedurach histereskopowych. Żel zmniejsza liczbę, zasięg oraz stopień ciężkości pooperacyjnych zrostów w miejscu poddanym interwencji chirurgicznej.
Oxiplex®/AP jest izotoniczną absorbowalną kombinacją tlenku polietylenu (PEO) i karboksymetylocelulozy sodu (CMC), stabilizowany wapniem. Oxiplex®/AP jest dostępny w formie gotowej do stosowania; w 2 strzykawkach z metalowym aplikatorem.

 • Bez materiału zwierzęcego i bakteryjnego
  Oxiplex®/AP nie zawiera materiałów pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego ani bakteryjnego.
 • Biokompatybilny
  Wyniki wielu procedur oraz badań przedklinicznych i klinicznych razem z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, potwierdziły bezpieczeństwo oraz biozgodność produktu.
 • Biowchłanialny
  Oxiplex®/AP jest naturalnie wchłaniany i usuwany przez organizm. Materiał nie musi być mechanicznie usuwany po aplikacji.
 • Przylega do tkanek
  Opracowana forma  mieszaniny CMC i PEO  w Oxiplex®/AP jest dostosowana  do miejsca podania i zapewnia, że warstwa ochronna pozostanie w miejscu przez odpowiedni czas.
 • Wygodne stosowanie, opakowanie i przechowywanie
  Produkt może być przechowywany w temperaturze pokojowej. Dostarczany jest sterylny, gotowy do użycia, nie wymaga mieszania ani złożenia elementów.

Cechy produktu:

 • Łatwość zastosowania:  Podanie w  formie pojedynczej warstwy
 • Precyzja: Celowana ochrona uszkodzonych  tkanek tworzy  czasową  barierę na czas procesu gojenia
 • Skuteczność:  Zdecydowana przewaga w wynikach leczenia przydatków

Referencje

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zdecydowaną skuteczność Oxiplex®/AP w leczeniu przydatków.
Fuchs et al. Stosowali Oxiplex po histeroskopowych procedurach w randomizowanych badaniach 52 kobiet leczonych ze względu na podejrzewane pozostałości tkanek ciążowych. Badanie kontrolne po 20 miesiącach wykazało mniej średnich i poważnych zrostów wewnątrzmacicznych w porównaniu z grupa kontrolną (4% vs 16%).
U pacjentek leczonych za pomocą Oxiplex AP stwierdzono poprawę w porównaniu z grupą kontrolną wskaźnika płodności (27% vs 14%)*

*  DiZerega G et al. A modern biomaterial for adhesion prevention. J Biomed Mater Res Part B: Appl Biomater 81B: 239-250,2007.
Lundorff P et al. Clinical evaluation of a viscoelastic gel for reduction of adhesions following gynaecological surgery by laparoscopy in Europe. Human Reproduction 20(2): 514-520, 2005.Lundorff P et al. Reduction of adhesions by AP gel during minimally invasive surgery. Presentation, International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGE) April 2005.
Berg R et al. A novel anti-adhesion gel for bowel surgery does not inhibit normal wound healing in rabbits. Poster, World Congress of Gastroenterology (WCOG), September 2005.
Lower AM, Hawthorn RJ, Ellis H, O’Brien F, Buchan S, Crowe AM. The impact of adhesions on hospital readmissions over ten years after 8849 open gynaecological operations: an assessment from the Surgical and Clinical Adhesions Research Study. BJOG.2000;107:855-862.
Ellis H, Moran BJ, Thompson JN, et al. Adhesion-related hospital readmissions after abdominal and pelvic surgery: a retrospective cohort study. Lancet. 1999;353:1476-1480.
Trew G. Consensus in adhesion reduction management. Obstetrician & Gynaecologist 2004;6(2 Suppl):1-9.
Cheong YC, Laird SM, Li TC, Shelton JB, Ledger WL, Cookie ID. Peritoneal healing and adhesions formation/reformation. HUM Reprod Update.2001;7(6):556-566.
Young P, Johns A, Templeman C, Witz C, Webster B, Ferland R, Diamond MP, Block K, diZerega G. Reduction of postoperative adhesions after laparoscopic gynecological surgery with Oxiplex/AP Gel: a pilot study. Fertil Steril.2005 Nov;84(5):1450-6.
 Di Spiezio Sardo et al. Efficacy of a polyethylene oxide-sodium carboxymethylcellulose gel in prevention of intrauterine adhesions after hysteroscopic surgery. JMIG.2011.Apr;18(4):462-9
Fuchs N, Smorgick N, et al. Intercoat (Oxiplex/AP Gel) for preventing instrauterine adhesions after opearative hysteroscopy for suspected retained products of conception: double-blind, prospective, randomized pilot study. JMIG.2013.Jul;21(1):126-130.