Producent: Söring/ Niemcy

Zastosowanie produktu:

 • (Przednie) odbarczenie kręgosłupa szyjnego
 • Przednia foraminotomia kręgosłupa szyjnego
 • Foraminotomia
 • Laminotomia
 • Laminektomia
 • Laminoplastyka
 • Odbarczenie kręgosłupa lędźwiowego
 • Dostępy do zespolenia

Opis produktu:

Zabiegi chirurgiczne kręgosłupa są rutynowymi operacjami, jednak ze względu na bliskość ważnych wrażliwych struktur nerwowo-naczyniowych są zawsze bardzo wymagające. Ultradźwiękowe narzędzia Söring zostały stworzone specjalnie do resekcji kości. Technologia ultradźwiękowa ma tę zaletę, że jej efekt i nasilenie efektu różni się w zależności od rodzaju tkanek. Selektywność ultradźwiękowego cięcie sprawia, że podczas wykorzystania ich do mechanicznego usunięcia kości, w sąsiadujących tkankach zawierających kolagen z wysokim udziałem białka włókien elastycznych (np. naczynia krwionośne, włókna nerwowe, opona twarda), efekt działania ultradźwięków jest praktycznie niewidoczny. Wibracje ultradźwiękowe i ruch manualny ułatwiają precyzyjne i kontrolowane przecięcie kości i planowane usunięcie kości. Elastyczne struktury są znacznie bardziej odporne na drgania ultradźwiękowe; w przypadku kontaktu dostosowują się do nich i pozostają nieuszkodzone.

Narzędzia kostne z wąską sonotrodą nożem zapewniają minimalny ubytek kostny oraz proste krawędzie cięcia na żywej kości. Dzięki drganiom ultradźwiękowym, końcówka sonotrody wibruje podłużnie 35 000 razy na sekundę. Cięcie jest tak precyzyjne i delikatne, że możliwe jest usuwanie kości nawet w sąsiedztwie niezwykle delikatnych struktur.Kość nie jest mielona przed usunięciem, może być usuwana w kawałkach. Problematyczne osteofity można poddać resekcji, a materiał kostny może zostać użyty do innych celów.

W porównaniu z tradycyjnymi technikami, zastosowanie ultradźwiękowych narzędzi do kości pozwala na precyzyjne preparowanie kości przy mniejszym wytwarzaniu ciepła. Tym samym, operacja może być przeprowadzana w bezpośrednim sąsiedztwie niezwykłe delikatnych struktur kręgosłupa. Ma to zasadnicze znaczenie m.in. podczas procedur modelowania oraz odbarczenia.

Precyzyjne działanie

 • Technologia bezobrotowa
 • Projekt noża zapewnia precyzyjne cięcie i prostą powierzchnie cięcia
 • Kość na powierzchni cięcia pozostaje żywotna
 • Kształt raszpli zapewnia precyzyjne odcięcie kości

Praca w sąsiedztwie newralgicznych struktur

 • Mniejsze wytwarzanie ciepła
 • Optymalizacja działań dla struktur kostnych
 • W wąskich przestrzeniach praca bez konieczności nacisku
 • Praca bez chwytania tkanek

Cechy produktu:

 • Proste, intuicyjne złożenie narzędzia i sonotrody
 • Jednorazowe sonotrody z nożem i raszplą w końcówkami pracującymi o różnych długościach
 • Główna część narzędzia może być myta w autoklawie
 • Niewielka waga narzędzia
 • Niezakłócony widok pola operacyjnego dzięki ergonomicznemu projektowi