Opis zestawów igieł do infuzji podskórnych HighFlo znajduje się tutaj

Dlaczego igły nazywają się HIghFlo?

Nazwa HIghFlo pochodzi od wyrażenia high performance flow, co oznacza wydajny przepływ. Zestawy HIghFlo do podania podskórnego w rozmiarach 26G i 24G zapewniają szybsze podanie leku niż standardowe zestawy igieł w rozmiarze 27G.
Uwaga: W przypadku, gdy wcześniej stosowane były igły w rozmiarze 27G, opiekun medyczny może zaproponować inny niż dotychczas zestaw drenów, tak aby utrzymać na podobnym poziomie czas podania leku.

Dlaczego zestawy podskórnych igieł HIgh-Flo określa się jako bezpieczne?

Motylkowe skrzydełka zatrzaskują się na końcach i ochraniają igłę po użyciu. Zamknięcie zabezpieczające chroni przed przypadkowymi zranieniem igłą, zarówno przed jak i po infuzji.

Jak to możliwe, że zestaw HIg-Flo w rozmiarze 26G ma taki sam przepływ jak zestawy innych producentów z igłami w rozmiarze 24G?

Zestawy igieł High-Flo zostały starannie zaprojektowane, tak aby przepływ gwarantował najskuteczniejsze podanie leków. Skuteczność ta została osiągnięta przez szybszy przepływ przy mniejszym rozmiarze igły.

Czy to prawda, że HIghFlo może polepszyć sposób podania leku?

Zestawy igieł High-Flo zostały starannie zaprojektowane i dokładnie przetestowane, aby zapewnić równomierny przepływ do każdej z igieł. Według naszej wiedzy, żaden inny wytwórca nie przeprowadził takich prac. Zmienność w prędkości przepływu może być spowodowana jakością innych zestawów, umieszczeniem igły (np. w tkance bliznowatej lub ponad mięśniem), długością igły lub nowym miejscem podania.

Czy igły HIgh-Flo można używać roztworem IgG o stężeniu zarówno 20% jak i 10%?

Tak. Igły High-Flo mogą być stosowane ze wszystkimi immunoglobulinami o stężeniu 10% i 20%.
Igły HIghFlo posiadają atest FDA na zastosowanie z wszystkimi lekami do podania podskórnego. Roztwór 10% będzie przepływał szybciej, iż 20%. Przepływ można regulować dopasowując odpowiedni zestaw drenu Precision. Igły podadzą lek z najwyższym wskaźnikiem przepływu wskazanym w instrukcji użytkowania leku, pod warunkiem, że pozwoli na to miejsce podania leku.

Kiedy stosować igły HIgh-Flo o rozmiarze 24G, a kiedy o rozmiarze26G?

Igły 26G będą wystarczające dla roztworów o stężeniu 20%, podawanych w przepływie 20-25ml/godzinę na miejsce. Aby zwiększyć prędkość przepływu należy zastosować igły 24G.

Jaki jest najbardziej bezbolesny sposób wkłuwania podskórnych igieł High-Flo?

Wielu pacjentów chwyta skrzydełka ponad igłą, w miejscu podania mocno ściska skórę. Wykonując ruch jak przy rzucie lotką, umieszcza igłę prosto w ściśniętej skórze. Skrzydełka High-Flo są bardzo elastyczne i zdecydowanie ułatwiają procedurą. Każde miejsce podania powinno być oddalone o około 5cm, a igły powinny być wkłuwane pionowo (pod kątem 90o). Należy upewnić się, że po dezynfekcji miejsca podania cały alkohol wyparował  ze skóry, a wszystkie igły są wkłuwane suche. Można również zapytać opiekuna medycznego o możliwość znieczulenia miejsca iniekcji.

Dlaczego podczas wkłucia igły powinny być suche?

Wkłuwanie igieł mokrych od leku może podrażniać mastocyty (rodzaj komórek odgrywających istotną rolę w procesach zapalnych) w skórze. Sucha igła przemieszcza się przez skórę nie podrażniając mastocytów, a tym samym jej umieszczenie jest mniej bolesne. Nie wolno dotykać igły, jeśli lek pozostanie na końcówce igły, należy poczekać kilka minut, aby igła wyschła i dopiero wykonać wkłucie.

Czy można jednocześnie sprawdzić wsteczny przepływ krwi w każdym miejscu podania, czy igły należy zaciskać oddzielnie?

Właściwie nie zalecamy zaciskania igieł w ogóle. Jedyne wyjątki to sytuacje awaryjne i zakończenie infuzji. Przypominamy, że należy postępować zgodnie ze wskazaniami medycznego opiekuna.

Jak sprawdzić, czy używa się igieł o odpowiedniej długości?

Długość igły powinna być dobrana do ilości tkanki podskórnej każdego pacjenta. Igły o długości 9 i 12 mm sprawdzają się u pacjentów o średnich rozmiarach, natomiast igły o długości 6mm mogą być potrzebne w przypadku bardzo szczupłych pacjentów dorosłych oraz dzieci. Analogicznie, więksi pacjenci mogą potrzebować igieł o długości 14mm.

Czy w przypadku stosowania więcej niż jednej igły konieczne są dodatkowe działania, aby upewnić się, że lek jest równomiernie dostarczany?

Żadne specjalne działania nie są wymagane. Równomierny przepływ do każdego z miejsc zmniejsza ryzyko, że w którymś miejscu nastąpi przepełnienie. Funkcjonalność Dynamicznej Równowagi automatycznie zwalnia podawanie leku do miejsca, gdzie zwiększyło się ciśnienie. W ten sposób zapobiega występowaniu dolegliwości bólowych, puchnięciu oraz sączeniu. Sytuacja, w której regularnie w jedno miejsce dostaje się więcej leku niż w pozostałe, może wskazywać, że w tym miejscu powierzchnie podskórne mają więcej przestrzeni albo konieczne jest zastosowanie igieł o różnej długości.

Po co razem z zestawem dostarczany jest opatrunek 3M Tegaderm™?

Opatrunek 3M Tegaderm™ jest najczęściej wybieranym opatrunkiem zarówno przez ośrodki medyczne jak i samych pacjentów. Z tego powodu dołączyliśmy go do zestawu. Zdaniem użytkowników ten opatrunek powoduje najmniej podrażnień i najlepiej przykleja się do skóry.
W przypadku suchej i wrażliwej skóry nawet opatrunek 3M Tegaderm™ może wywoływać podrażnienie. W takiej sytuacji najlepiej poradzić się opiekuna medycznego, ponieważ wskazana może być zmiana opatrunku na taśmę papierową lub materiałowe okrycie.

Jaki jest najlepszy sposób usunięcia i pozbycia się igieł po wykonanej infuzji?

Jeśli nie wiesz, jak obchodzić się z zużytymi igłami, zapytaj opiekuna medycznego o wskazówki. Igły HIghFlo posiadają specjalne zabezpieczenia. Aby chwycić igłę, wystarczy zatrzasnąć skrzydełka na końcach. Zestawy igieł należy wyrzucać do pojemnika na ostre odpady medyczne.

Informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani też jako wyrażona lub sugerowana opinia medyczna