Ultradźwiękowe leczenie ran (UAW) stało się ważną metodą wspomagania leczenia przewlekłych, skomplikowanych i trudno gojących się ran. Trudno gojące się rany są niezwykle uciążliwe dla pacjenta i pociągają za sobą poważne straty ekonomiczne. Ta sytuacja tłumaczy zapotrzebowanie na metody leczenia, które są jednocześnie skuteczne, nisko kosztowe i delikatne. Ultradźwiękowe leczenia ran spełnia te wymagania, jako łagodna i ekonomiczna metoda, która  zapewnia  korzyści  zarówno pacjentowi jak i medycznemu personelowi oraz szpitalowi. Bakteriobójczy efekt ultradźwiękowego leczenia ran jest wynikiem zjawiska kawitacji, które zapewnia skuteczne usunięcie zakażenia oraz biofilmu. Z kolei ultradźwięki o niskiej częstotliwości zapewniają rozróżnienia pomiędzy nekrozą a zdrową tkanką. W ten sposób martwicza powłoka, pozostałości komórkowe, biofilm oraz zanieczyszczenia zostają bezpiecznie usunięte, a zdrowa tkanka zostaje nienaruszona. Selektywne właściwości UAW sprawiają, że oczyszczanie ran jest niezwykle łagodne i minimalizuje odczucie bólu u pacjenta.

Wyzwanie: Zakażenia ran pooperacyjnych

Z powodu różnych rodzajów bakterii wskaźnik infekcji w szpitalach ciągle wzrasta. Niestety, dotychczas nie znaleziono rozwiązania tego problemu. Efektywne leczenie infekcji ran pooperacyjnych to jedno z największych wyzwań systemu opieki medycznej. Ze wszystkich możliwych infekcji, jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zakażenie gronkowcem złocistym. Szczególnie podatne na infekcje są miejsca w bliskim sąsiedztwie wszczepionych implantów. Odporne biofilmy bakteryjne rozprzestrzeniają się na powierzchni implantu i mogą osłabić system immunologiczny organizmu i sprawić, że leczenie antybiotykowe stanie się nieskuteczne. Infekcje wokół protezy są szczególnie niebezpieczne w przypadku pacjentów cierpiących na wiele schorzeń, u których z powodu zakażenia konieczna jest operacja rewizyjna.

Rozwiązana: Innowacyjne leczenie ran za pomocą płukania ultradźwiękowego

Efekt kawitacyjny i bakteriobójcze właściwości Oczyszczania Ultradźwiękowego zapewniają efektywne leczenie infekcji i skuteczną eliminację biofilmu bakteryjnego. Niska częstotliwość ultradźwięków pozwala na rozróżnienie tkanek martwych i żywych, dzięki czemu żywa tkanka pozostaje nienaruszona, a bezpiecznie usuwane są tylko nekrozy, pozostałości komórkowe, biofilmy oraz zanieczyszczenia. Właściwości selekcyjne płukania ultradźwiękowego pozwalają na niezwykle łagodne opracowanie ran. W sprzyjających warunkach, Oczyszczanie Ultradźwiękowe może nawet zapobiec konieczności  implantacji  endoprotezy rewizyjnej

Proste i bezpieczne oczyszczanie ultradźwiękowe

Zastosowanie oczyszczania ultradźwiękowego w połączeniu roztworem solankowym to prosta, wygodna i bezpieczna metoda czyszczenia ran. Stosowana systematyczne, nawet bez wsparcia innych metod leczenia, zapewnia efektywne oczyszczenie. Impuls ultradźwiękowy wytwarza siły kawitacyjne, które rozbijają biofilm i oddzielają go od dotkniętej infekcją powierzchni.

Zalety

Oczyszczanie ultradźwiękowe za pomocą prostych i wygodnych w użyciu instrumentów oferuje chirurgom ekonomiczną, a jednocześnie skuteczną metodę leczenia infekcji, zapewniającą przedłużony efekt leczenia.

Informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani też jako wyrażona lub sugerowana opinia medyczna.