Zmianom kręgosłupowym spowodowanym starzeniem i chorobami często towarzyszy ból, który może znacząco zmniejszyć komfort życia. Kręgosłup jest nieustannie narażony na codzienne obciążenia i podlega naturalnym procesom starzenia. Proces ten zwany zwyrodnieniem, może rozpocząć się już w 20 tym roku życia i prowadzić do wypadnięcia dysku (przepukliny dyskowej) oraz zmian kostnych w stawach kręgosłupowych i szczelinach, przez które przechodzą nerwy. Może to prowadzić do zwiększonego nacisku na sąsiadujące nerwy rdzenia kręgowego, co z kolei może spowodować poważny ból, który często promieniuje do ramienia i ręki oraz do zaburzeń czucia ( np drętwienie, nadwrażliwość).

Kręgosłup szyjny

Kręgosłup to niezwykle skomplikowany system złożony z kości, chrząstki, mięśni i nerwów, który pełni zarówno funkcję stabilizującą jak i ruchową. Dodatkowo kręgosłup ochrania leżący wewnątrz niego rdzeń kręgowy. Kręgosłup szyjny zaczyna się w podstawie czaszki (potylicy) i składa się z 7 niewielkich kości, zwanych kręgami szyjnymi. Kręgi te (z wyjątkiem dwóch pierwszych) są mocno połączone za pomocą dysków międzykręgowych. Dysk składa się ze sztywnego pierścienia otaczającego galaretowate jądro. Dzięki idealnemu wzajemnemu oddziaływania pierścienia i jądra, kręgosłup szyjny jest stabilny, a jednocześnie pozwala kontrolować zakres ruchu pomiędzy trzonami kręgów.rotaio okładka

Dzisiejsze sposoby leczenia

Dzisiaj objawy te są często leczone za pomocą tradycyjnych metod leczenia (farmakologia, zabiegi fizjoterapeutyczne itp.). Jednak w przypadku, gdy objawy nie ustąpiły lub nie zostały złagodzone, konieczna może być interwencja chirurgiczna. Operacja polega na usunięciu przepukliny dysku oraz narośli kostnych, co pozwala na zmniejszenie nacisku na nerwy i na rdzeń kręgowy. Aby zapewnić długotrwałą ulgę, operowany odcinek kręgosłupa może zostać usztywniony (zespolony). W tym celu lekarz operujący może zastosować autologiczną (pobraną od pacjenta) kość lub specjalny implant.

Leczenie zachowujące funkcje kręgosłupa

Zespolenie może prowadzić do nadmiernego nacisku na ruchome odcinki kręgosłupa, znajdujące się powyżej i poniżej miejsca operacji. Nacisk ten przyspiesza naturalny proces starzenia się dysku, co może prowadzić do konieczności wykonania kolejnych operacji zespolenia. Od lat opracowywane są metody chirurgicznego leczenia, które nie polegałaby na zespoleniu, ale zapewniały utrzymanie naturalnej mobilności dysku. Badania potwierdziły, że zastosowanie ruchomego dysku (protezy) jest równie bezpieczne jak tradycyjne zespolenie i pozwala na zachowanie ruchomości operowanego odcinka kręgosłupa.

Rotaio proteza dysku kręgosłupa szyjnego

Proteza dysku Rotaio zastępuje usunięty podczas zabiegu dysk. Proteza jest zaprojektowana tak aby zachować ruchomość pomiędzy trzonami kręgów szyjnych, do których jest zamocowana. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu sztucznego dysku jest możliwe otrzymanie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego oraz zachowanie naturalnej przerwy pomiędzy dwoma trzonami kręgu. W ten sposób, w największym możliwym zakresie, zapewnione zostają prawidłowe funkcje kręgosłupa szyjnego oraz zapobiega się zwyrodnieniom spowodowanym zbyt dużym naciskiem na przylegające trzony kręgu. Nie każdy pacjent może mieć zaimplantowaną protezę dysku. Skrzywienie kręgosłupa szyjnego, niedostateczna jakość kości (osteoporoza), procesy zapalne w kręgosłupie, złamania i guzy, to niektóre z możliwych przeciwwskazań do implantacji. Lekarz prowadzący szczegółowo objaśni i doradzi, czy w Państwa przypadku proteza dysku Rotaio jest odpowiednim rozwiązaniem.

Niniejsza strona zawiera jedynie informacje ogólne. Powyżej przedstawione informacje nie mogą zastąpić indywidualnej konsultacji lekarskiej. Na pytanie dotyczące wskazań do zabiegu w konkretnym przypadku może odpowiedzieć jedynie lekarz. Wszystkie pytania i zagadnienia natury medycznej należy kierować do lekarza. Lekarz prowadzący wyjaśni możliwe rezultaty leczenia, w tym ryzyko oraz skutki uboczne zabiegu.

Informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani też jako wyrażona lub sugerowana opinia medyczna.