Każda chirurgiczna interwencja w jamie macicy, nawet przy użyciu najlepszych technik, może prowadzić do powstania zrostów. Podczas kontrolnej laparoskopii stwierdza się je u 56%-100% pacjentek. Zrosty mogą powodować ból i dyskomfort . Mogą też prowadzić do bezpłodności, nieprawidłowości w cyklu miesiączkowym, bolesnego miesiączkowania, a niekiedy do poronień nawykowych.

Walka ze zrostami

Aby zapobiegać powstawaniu zrostów stosuje się coraz mniej inwazyjne zabiegi chirurgiczne. W ramach profilaktyki, w przypadku zabiegów, gdzie ryzyko wystąpienie zrostów pooperacyjnych jest wyższe wykonuje się wczesną kontrolną histeroskopię.do takich zabiegów należą np. polipektomia, miomektomia i ablacja endometrium.oxiplex obrazek do artykułu
Działanie przeciwzrostowe uzyskuje się także, stosując mechaniczne bariery, takie jak żele antyadhezyjne, wkładki domaciczne, czy cewniki Fowleya, wspomagane niekiedy przeszczepem błony owodniowej. Wśród tej grupy, wyniki badań, potwierdzające zmniejszenie liczby oraz nasilenia się zrostów, przemawiają za stosowaniem żeli przeciwzrostowych. Na rynku pojawiły się już antyadhezyjne żele drugiej generacji, np. polimerowy żel Oxiplex. Jego skład ma długą historię bezpiecznych zastosowań klinicznych. Jednak to co wyróżnia go od innych produktów, to działanie skoncentrowane na minimalizowaniu zrostów, bez ingerencji w naturalny proces gojenia. Żel chroni tkanki przed niepożądanymi skutkami nadmiernego bliznowacenia i chemicznego podrażnienia, ale nie wpływa na aktywność fibroblastów.

Dlaczego żel przeciwzrostowy?

Skuteczność żelu potwierdzają wyniki wielu badań. W randomizowanych badaniach 52 kobiet po zabiegach histeroskopowych, badanie kontrolne wykazało mniej średnich i poważnych zrostów wewnątrzmacicznych w grupie pacjentek, gdzie zastosowano Oxiplex niż w grupie kontrolnej (4% vs 16%). W badanej grupie stwierdzono również większą poprawę wskaźnika płodności (27% vs 14%).
Wyjątkowa skuteczność Oxiplex to wypadkowa parametrów lepkości i czasu wchłaniania. Żel o lepko-sprężystej strukturze pozostaje w miejscu podania (nawet przy mikrokrwawieniach), a dzięki stopniowemu wchłanianiu chroni tkanki do 30 dni.

Skuteczność działania i łatwość użycia Oxiplex (produkt jest dostarczany sterylny, gotowy do użycia, w strzykawce 10 ml ze specjalnym aplikatorem) pomaga lekarzom skutecznie minimalizować powstawanie zrostów, uznawanych za jedną poważniejszych komplikacji chirurgii ginekologicznej.