Producent: Sophysa/ Francja

Zastosowanie produktu:

Programowalna Zastawka Ciśnieniowa Polaris® do implantacji, zaprojektowane w celu leczenia wodogłowia za pomocą przetaczania płynu mózgowo-rdzeniowegoo (CFS) przez jamę brzuszną lub prawy przedsionek serca. Pierwsza programowalna zastawka stabilna podczas rezonansu magnetycznego.

Opis produktu:

Programowalna zastawka Polaris®, dzięki opatentowanemu systemowi autoblokady wirnika, jest przełomowym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów. Magnetyczne zamknięcie zostało zaprojektowane tak, aby zapobiec przypadkowym zmianom ciśnienia roboczego, spowodowanym przez uderzenie lub ekspozycję w polu magnetycznym, szczególnie podczas obrazowania rezonansem magnetycznym. Rozwiązanie zapewnia pacjentowi wyjątkowe zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z deregulacją
ustawień ciśnienia roboczego zastawki.

Zastawka programowalna Polaris® jest wysoko-precyzyjną zastawka kulkową, z samo-zamykającym magnetycznym rotorem. Ciśnienie zastawki może być dostosowywane przezskórnie za pomocą specjalnego zestawu programującego. Każda zastawka Polaris® zapewnia 5 poziomów ciśnienia roboczego. Zakres ciśnienia roboczego w standardowej zastawce Polaris wynosi od 30 do 200mmH2O. Dodatkowo, dostępne są trzy specjalne zakresy ciśnień, na potrzeby specyficznych zastosowań: 10-40 mmH2O, 50-300mmH2O oraz 80-400 mmH2O. Każda z zastawek Polaris® jest osobno testowana i oznaczana unikalnym numerem seryjnym. Nieprzezierne tytanowe punkty wskazują zakres ciśnienia zastawki oraz ciśnienie robocze (5 dostępnych w każdym zakresie ciśnienia). Zastawki Polaris są również dostępne z zintegrowanym zbiornikiem, pozwalającym na bezpośredni dostęp do płynu mózgowo-rdzeniowego. Zastawka programowalna Polaris® jest również dostępna w zestawach, zawierających zastawkę Polaris® o 5 poziomach ciśnienia z lub bez zbiornika, z podłączonym dystalnym drenem i oddzielnym drenem komorowym.

Zastawka  Polaris jest również  dostępna w zestawie z urządzeniem SiphonX . SiphonX zmniejsza efekt przedrenowania podczas drenażu płynu mózgowo-rdzeniowego i zapewnia dodatkowy opór dla ciśnienia roboczego zastawki. Wielkość oporu zależy od położenia ciała pacjenta ( maksymalnie +200mmHG w pozycji pionowej).

Dzięki wyjątkowemu opatentowanemu systemu samo-zamykania mechanizmu zastawki, Polaris® to wielki przełom w bezpieczeństwie zastawek. Mechanizm samozamknięcia Polaris® zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo. Został on zaprojektowany, aby zapobiegać niezamierzonym zmianom ciśnienia, powstałym w wyniku mechanicznego wstrząsu, ekspozycji w polu magnetycznym, szczególnie podczas obrazowania MRI. Możliwość uniknięcia rozregulowania zastawki ma znaczenie ze względu na przebieg leczenia, a także prowadzi do oszczędności czasu. Magnetyczne zamknięcie zastawki Polaris® jest oparte na wzajemnym przyciąganiu dwóch ruchomych mikromagnesów o przeciwnej biegunowości. „Magnetyczne zamknięcie” trzyma wirnik w wybranej pozycji, co zapobiega przypadkowej zmianie wartości ciśnienia roboczego, gdy zastawka jest wystawiona na działanie pola magnetycznego. Zmiana ciśnienia roboczego zastawki wymaga w pierwszej kolejności jednoczesnego odblokowania dwóch mikromagensów w zastawce, za pomocą specjalnego magnetycznego klucza.

Informacje zawarte na stronie nie mogą być traktowane jako porada medyczna, ani też jako wyrażona lub sugerowana opinia medyczna

Cechy produktu:

  • Magnetyczne zamknięcie zapobiega niezamierzonej zmianie ciśnienia, spowodowanego wstrząsem mechanicznym lub polem magnetycznym
  • Wąski profil zastawki zapewnia  dyskrecję i wygodę zarówno dla pacjentów dorosłych jak i pediatrycznych
  • Pierwsza programowalna zastawka stabilna podczas rezonansu magnetycznego
  • Mechanizm ball-in-cone zapewnia wyjątkową precyzję  i niezawodność
  • Bezpośredni odczyt ciśnienia operacyjnego za pomocą kompasu
  • Lekki, samodzielny zestaw programujący
  • Łatwa, dokładna i szybka procedura programowania