Producent: Synimed/ Francja

Synimix VTP – system próżniowego mieszania cementu

Zastosowanie produktu:

System do próżniowego mieszania cementu do wertebroplastyki

Opis produktu:

Synimix VTP to system próżniowego mieszania cementu do wertebroplastyki. Synimix VTP eliminuje opary, które powstają podczas mieszania oraz minimalizuje liczbę uwięzionych pęcherzyków powietrza. Wszystko dzięki specjalnemu projektowi: pojemnik do mieszania jest hermetyczny, a mieszanie cementu odbywa się przy zmniejszonym ciśnieniu (próżni). Właściwości te znikają, gdy strzykawka aplikacyjna jest dokręcana do systemu i bezpośrednio aspiracyjnie napełniana.
Stosowanie Synimix VTP zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i pozwala na utrzymanie mechanicznym właściwości cementu. System składa się z mieszalnika, pokrywki mieszalnika z prętem mieszającym,  plastikowego przewodu (wew. Ø  3 mm, długość 2 m),  kasety absorbującej opary, lejka oraz złączki do przewodów (Ø od 3 do 6 mm).

Cechy produktu:

  • łatwe mieszanie cementów do wertebroplastyki
  • łatwiejsze napełnianie strzykawki aplikacyjnej
  • ochrona przed wdychaniem oparów powstających podczas mieszania
  • kompatybilność z większością przezskórnych systemów do wertebroplastyki