Producent: RMS Medical Products / USA

Zastosowanie produktu:

Zestawy  drenów o precyzyjnym przepływie do infuzji podskórnej i dożylnej.

Opis produktu:

Dreny infuzyjne Precision mogą być stosowane podczas różnego rodzaju infuzji; np. podskórnej i dożylnej. Dzięki zastosowaniu najdokładniejszych drenów o mikrośrednicy, które precyzyjnie ograniczają przepływ, Zestawy Drenów Precision™ kontrolują prędkość przepływu i czas infuzji. Ich wyjątkowa jakość zapewnia przewidywalną i równomierną infuzję; bez swobodnego przepływu, bolusów czy przedawkowania. Niewielka objętość rezydualna i precyzyjne wymiary pomagają osiągnąć żądaną wielkość przepływu. Dzięki nim dreny infuzyjne  Precision zapewniają jednolite podanie leku w pełnej dawce terapeutycznej, bez utraty drogiego leku (≤0,16ml).
Spośród wielu cech drenu Precision, jedną z najbardziej wyjątkowych jest DYNEQ™. Opór stawiany przez dreny Precision, w połączeniu ze stałym bezpiecznym ciśnieniem pomp FREEDOM60® i Freedom Edge® pozwala w czasie rzeczywistym reagować na zmiany w miejscu podania. Jeśli zwiększy się ciśnienie w miejscu infuzji, system natychmiast, w sposób automatyczny, odpowie zmniejszeniem przepływu.

Dreny infuzyjne Precision wyposażone są w krążkowy łącznik luer, który pomaga zapobiegać zakażeniom. Dla bezpieczeństwa pacjenta, projekt nie pozwala na uruchomienie pompy, dopóki nie jest założony zestaw drenu z krążkowym łącznikiem.

W ofercie RMS znajduje się ponad 20 różnych rodzajów zestawu drenów Precision. Zestawy od F05 do F2400 zapewniają infuzję o precyzyjnym przepływie dla różnych czasów podania leku (od minut do dni). Każdy F-numer oznacza inny poziom ograniczenia przepływu, który przy danej lepkości leku zapewni precyzyjne podanie.  Dzięki temu możliwe jest idealne dobranie zestawu do wymaganego wskaźnika infuzji. 

Uwaga

Kalkulator RMS Flow Rate, (rmscalculator.com), pomoże wybrać odpowiedni zestaw dla żądanego czasu trwania infuzji. Dobór zestawu drenu należy zawsze skonsultować z opiekunem medycznym.

 

 

Cechy produktu:

  • Bezpieczeństwo 
  • Dokładny wskaźnik przepływu
  • Niewielka objętość rezydualna
  • Funkcja DynEQ Dynamicznej Równowagi
  •  Najwyższa jakość
  • Zacisk bezpieczeństwa
  • Zapobieganie zakażeniom
  • Czas podania leku: od minut do dni
  • Kalkulator przepływowy RMS