Producent: EWHA MEDITECH / Korea Płd

Zastosowanie produktu:

Anaplus została zaprojektowana do wszystkich rodzajów kontrolowanej infuzji dożylnej, podskórnej, zewnątrzoponowej i rdzeniowej, w tym do leczenia bólu i analgezji kontrolowanej przez pacjenta (PCA)

Opis produktu:

Jednorazowy infuzor anaplus to wyrób medyczny stosowany do infuzji płynów przy stałym natężeniu przepływu z możliwością zarządzania bolusem. Ciśnienie infuzyjne wytwarzane jest za pomocą dwutlenku węgla, powstającego przy połączeniu płynnego kwasu cytrynowego z tabletką węglanu sodu. Innowacyjne źródło zasilania pozwala na uniezależnienie natężenia przepływu od ilości wypełnienia. Cała zawartość jest dostarczana poprzez filtr powietrza i cząstek oraz ogranicznik przepływu. Anaplus została zaprojektowana do wszystkich rodzajów kontrolowanej infuzji dożylnej, podskórnej, zewnątrzoponowej i rdzeniowej, w tym do leczenia bólu i analgezji kontrolowanej przez pacjenta (PCA).

Cechy produktu:

  • jednorazowa
  • stała wartość przepływu utrzymywana  do 7 dni
  • dokładność odczytu do 1ml
  • końcówka zabezpieczająca  przed utratą leku, kontaktem ze skórą i zanieczyszczeniem podczas napełniania
  • automatyczne odpowietrzanie i napełnianie
  • możliwość zarządzania bolusem