Producent: RMS Medical Products / USA

Zastosowanie produktu:

Strzykawkowy System Infuzyjny FreedomEdge® jest wskazany do zastosowania podczas dożylnego, dotętniczego, dojelitowego, podskórnego i zewnątrzoponowego podania leków lub płynów, wymagających ciągłego podania przy zachowaniu kontrolowanej prędkości infuzji. FreedomEdge® jest także stosowany w pooperacyjnym leczeniu bólu w celu ciągłego podania miejscowego znieczulenia bezpośrednio w operowane miejsce.

Opis produktu:

Strzykawkowy System Infuzyjny FreedomEdge® jest wskazany do zastosowania podczas dożylnego, dotętniczego, dojelitowego, podskórnego i zewnątrzoponowego podania leków lub płynów, wymagających ciągłego podania przy zachowaniu kontrolowanej prędkości infuzji. FreedomEdge® jest także stosowany w pooperacyjnym leczeniu bólu w celu ciągłego podania miejscowego znieczulenia bezpośrednio w operowane miejsce.

Sposób działania

FreedomEdge® jest urządzeniem przenośnym, prostym w obsłudze, działającym bez użycia baterii lub zasilania. System rozpoczyna pracę po zamknięciu pompy. W celu kontroli prędkości przepływu używane są zestawy drenów RMS do precyzyjnego przepływu.
FreedomEdge® ze strzykawką 20ml pracuje w stałym bezpiecznym ciśnieniu 13,5psi (93079,125 Pa). Przy użyciu strzykawki 30ml ciśnienie robocze wynosi 10psi (68900Pa). Stałe ciśnienie wytwarzane przez FreedomEdge® jest automatycznie obniżane w przypadku, gdy podczas badania wzrasta opór. System odnajdzie równowagę pomiędzy zwiększającym się oporem a prędkością przepływu. FreedomEdge® zapewnia stały przepływ, który zapobiega powstawaniu zakrzepów i utrzymuje pełne ciśnienie po zakończeniu infuzji, dzięki czemu zapobiega przepływowi wstecznemu krwi i leku. FreedomEdge® eliminuje także problemy związane z podaniem bolusowym, zbyt dużą dawką, zbyt dużym podaniem lub niekontrolowaną infuzją.

W przypadku podskórnego podania immunoglobuliny (SCIg) zaletą dynamicznej równowagi jest możliwość zmniejszenia przez system przepływu w przypadku zwiększonego ciśnienia, niezależnie od przyczyn; poziomu saturacji tkankowej, nieprawidłowego umieszczenia igły (np. nad mięśniem, w tkance bliznowatej, wkłucia igły na niewystarczającą głębokość, umieszczenia igieł zbyt blisko siebie).
System FreedomEdge® posiada wszystkie funkcjonalności i rozwiązania technologiczne systemu FREEDOM60®, tyle że dla strzykawek 20ml i 30ml.

Cechy produktu:

  • bez zasilania i alarmów
  • prosty w obsłudze
  • z bezpiecznym ciśnieniem infuzji
  • do infuzji podskórnych i dożylnych
  • zapewnia niezmienną i niezawodną infuzję