Producent: RMS Medical Products / USA

Zastosowanie produktu:

Strzykawkowy System Infuzyjny FREEDOM60® jest wskazany do zastosowania podczas dożylnego, dotętniczego, dojelitowego, podskórnego i zewnątrzoponowego podania leków lub płynów, wymagających ciągłego podania przy zachowaniu kontrolowanej prędkości infuzji. FREEDOM60® jest także stosowany w pooperacyjnym leczeniu bólu w celu ciągłego podania miejscowego znieczulenia bezpośrednio w operowane miejsce.

 

Opis produktu:

Strzykawkowy System Infuzyjny FREEDOM60® jest urządzeniem przenośnym, prostym w obsłudze, działającym bez konieczności użycia baterii czy zasilania. Pompa dostarczana jest razem z etui, które zapewnia pacjentowi większą swobodę i niezależność. 

FREEDOM60® pracuje w stałym bezpiecznym ciśnieniu 13,5psi (93079,125 Pa). Stałe ciśnienie wytwarzane przez pompę jest automatycznie obniżane w przypadku, gdy podczas podania wzrasta opór. Dzięki funkcji dynamicznej równowagi  DynEQ System odnajduje równowagę pomiędzy zwiększającym się oporem a prędkością przepływu. Dynamiczna równowaga balansuje pomiędzy infuzją najszybszą i infuzją najbardziej swobodną. Jeśli ciśnienie w miejscu wkłucia wzrośnie, system automatycznie odpowie zmniejszeniem przepływu. Stały przepływ zapobiega powstawaniu zakrzepów i utrzymuje pełne ciśnienie po zakończeniu infuzji. To z kolei zapobiega przepływowi wstecznemu krwi i leku.

W przypadku podskórnego podania immunoglobuliny (SCIg) zaletą dynamicznej równowagi jest możliwość zmniejszenia przez system przepływu w przypadku zwiększonego ciśnienia, niezależnie od przyczyn. Przyczyną zwiększonego ciśnienia może być: poziom saturacji tkankowej, nieprawidłowe umieszczenie igły (np. nad mięśniem, w tkance bliznowatej, wkłucie igły na niewystarczającą głębokość albo umieszczenia igieł zbyt blisko siebie.

Prędkość przepływu kontrolowana jest za pomocą dwóch pokręteł oraz specjalnego zestawu precyzyjnych drenów. Dzięki drenom do precyzyjnego przepływu RMS Precision Flow Rate Tubing™ kontrolowana jest prędkość i czas infuzji. 

Strzykawkowy System Infuzyjny FREEDOM60® eliminuje także problemy związane z podaniem bolusowym, zbyt dużą dawką, zbyt dużym podaniem lub niekontrolowaną infuzją.

Pompa FREEDOM60® nie wymaga serwisowania.  Pompa pracuje jako system, co oznacza, że dren – nie pompa- określa wskaźnik przepływu. Tym samym pompa nie wymaga kalibracji. Jeśli wybrany został odpowiedni zestaw drenów, uzyskany zostanie poprawny wskaźnik przepływu.

W skrócie o Strzykawkowym Systemie Infuzyjnym Freedom60®

 • System prosty w obsłudze

Tylko dwa pokrętła. Wystarczy przekręcić, załadować i gotowe!

 •  Bezpieczne stałe ciśnienie

Niezwykle dokładna pompa stałociśnieniowa zapewnia bezpieczne podanie leku. Utrzymuje ciśnienie 13,5psi

 •  Zaawansowana technologia

Wszystkie części są zaprojektowane, tak aby pasowały i współpracowały wewnątrz pompy. Dwupozycyjny napęd jest „sercem” FREEDOM60®

 • Wysoka  jakość

 Wykonane w USA poddane najsurowszej kontroli jakości. Nie ma potrzeby serwisowania sprzętu.

 • Dynamiczna Równowaga

Dzięki funkcji DynEQ, gdy ciśnienie w miejscu podania wzrasta, system natychmiast  automatycznie odpowiada  spowolnieniem przepływu

 • Przenośna

System bez baterii i zasilania dostarczana razem z etui, dla większej swobody i niezależności pacjenta

 • Standardowa pojemność 60ml

Pompa łatwa w obsłudze i napełnieniu. Może być napełniona od 1ml do 60ml

 • Odporność

Wytrzymała konstrukcja z odlewaną obudową z plastiku ABS, bez wrażliwych kłopotliwych elektrycznych części

 • Sprężynowy uchwyt strzykawki

Zamyka strzykawkę w pompie i utrzymuje jej prawidłową pozycję, zapobiega niezamierzonemu usunięciu strzykawki podczas podania

 • Zagłębiony przycisk wł/wył

Zapobiega nieumyślnemu wyłączeniu pompy

 •  Duże pokrętło

Ergonomiczne, łatwe do uchwycenia i przekręcenia. Nieaktywne, gdy pompa jest włączona, nie ma możliwości nadmiernego nakręcenia sprężyny

 •  Osłonka strzykawki

Łatwa kontrola postępu infuzji, ochrona strzykawki

 •  Mała objętość rezydualna

Równomierne podawanie leku dla całej terapeutycznej dawki, bez utraty drogiego leku , ≤0,16ml

Cechy produktu:

 • System prosty w obsłudze
 • Bezpieczne stałe ciśnienie &  Funkcja Dynamicznej Równowagi
 • Zaawansowana technologia &Wysoka jakość
 • Przenośna
 • Standardowa pojemność do 60ml & mała objętość rezydualna 
 • Wytrzymała
 • Bezpieczny przycisk wł/wył & Ergonomiczne, łatwe do uchwycenia i przekręcenia pokrętło
 • Łatwa kontrola postępu infuzji, ochrona strzykawki