Kategoria: Implanty czaszkowe

Producent: Neos Surgery

Zastosowanie produktu:

Produkt Cranial COVER jest przeznaczony do osłaniania otworów trepanacyjnych powstałych podczas zabiegu chirurgicznego w obrębie czaszki. Dostępne wymiary umożliwiają osłonięcie otworów trepanacyjnych o średnicy naczaszkowej od 10 do 14 mm, wykonanych za pomocą standardowych perforatorów lub wierteł szybkoobrotowych.

Opis produktu:

Cranial COVER to pooperacyjny system zakrycia otworów potrepanacyjnych oparty na projekcie Cranial LOOP. Zadaniem Cranial COVER jest całkowite zakrycie otworu trepanacyjnego i zapobieżenie pooperacyjnemu wklęśnięciu skóry. System jest sterylny i gotowy do użycia. Implant jest umieszczany bez pomocy dodatkowego instrumentarium. Zastosowanie implantu zapewnia doskonałe wyniki kosmetyczne oraz ochronę. Dzięki optymalnemu projektowi oraz zastosowaniu materiału PEEK-OPTIMA®, implant idealnie dopasowuje się do powierzchni czaszki.

  • Zachowanie fizjologiczne kształtu dzięki ultra małej grubości (< 0,3 mm)
  • Bez artefaktów podczas obrazowania rtg, CT i MRI
  • Zmniejszone ryzyko uszkodzenia tkanek miękkich dzięki specjalnemu projektowi i mniej agresywnemu materiałowi PEEK-OPTIMA®
  • Dostosowanie do techniki operacyjnej dostępność w 2 rozmiarach

Cechy produktu:

  • jednorazowy sterylny produkt
  • zachowanie fizjologiczne kształtu
  • bez artefaktów
  • zmniejszone ryzyko uszkodzenia tkanek miękkich
  • dostosowanie do techniki operacyjnej