07-09-2020 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia